بعد از این که  شعر عاشقی خیلی خطرناکه حسن رو گفتم دیدم دوستان و هموطنان محترم واکنش خوبی بهش نشون دادن و حتی بعضی از بیتاش به صورت اس ام اس درامده بود، البته بهم توصیه شد که کاری با حسن کچل مدرن نداشته باشم که با گاز بازی می کنه و موجب میشه شرکت گاز ایران به کارای اصلی خود نرسه. دیدم راست میگن. من هم خودم مثل حسن گازی شدم و کارای خطرناک زیاد کرده ام تاکنون. واس همین این شعر رو تقدیم میکنم به روح پرفتوح حسن کچل قدیم و حسن گازی مدرن  و خودم و همه کسانی که شبیه خود من هستن.

 

ما همه مثل حسن گازی شدیم

مثل اون دلی که می‌بازی، شدیم

دست به کارای خطرناک می‌زنیم

الکی وارد این بازی شدیم.

..........................

ما همیشه  گرچه درجا زده‌ایم،

یه کویر خشک و گرمازده‌ایم،

ولی از شدت خوابیدن بخت،

این دل گنده به دریا زده‌ایم

............................

این دل گنده که بیچاره  شده،

یک غلط‌‌ کرده و آواره شده،

واسه اثبات خودش تو این کویر،

مثل خشتکی است که صد پاره شده

...........................

مثل آن آدم حوا دیده

دل ما بساط مخ برچیده

یا شبیه سیب سرخ حوا

دائما دست به دس چرخیده

......................

دائما دل می دیم و دل می بریم

همه شم فک می کنیم که تک پریم

معذرت میخوام مگه میشه آخه؟!!

واقعا ببخشینا... خیلی خریم

......................

خیلی که یه ذره شه، معمولن

عاشقا جسارتا گاگولن

با وجود ارتباطات وسیع

باز هم تو لاک خود می لولن

......................

ارتباطات وسیع و اس‌ام‌اس

زده برجک طلا را با مس

آخه وقتی همه چی دسترسه

عاشقی یعنی افاده فس و فس

......................

اس‌ام‌اس چیزی که نیست، چت‌بازی

عزم جزم این جهانی سازی

همه را مشترک دل کرده

عشق را نیز شبیه بازی

......................

روزگار عاشقی سخت شده

هرکه عاشق شده، بدبخت شده

در عوض هرکه دل از دل کنده

تا ابد خیال او تخت شده

......................

مام که ول معطل یک لبخندیم

ماکه از خرس لبش مو کندیم،

هرگز ای کاش نمی فهمیدیم

معطل نقشه خالی بندیم

......................

بگذریم این دل درب و داغون

این گدای دوره گرد و چرخون

دیگه کارایی‌شو از دس داده

مثل چرخ پنچر یک فرغون

......................

یادتون باشه که دل دل نکنید

برج شیشه‌ای را کاگل نکنید

واسه روشن شدن سنسور عشق

هوس دنده و هندل نکید

......................

مام که عمرو صرف این دل کردیم

راه حل عشق‌و مشکل کردیم.

حالا دل رو مثل خر در پاییز

به خدایی خدا ول کردیم