ایندفه جای دسته گل،     یه تیغ جراحی بیار.

سینه‌مو بشکاف و سپس،   تیغو تو قلب من بکار...

...........................................................

لطفا به هیچ عنوان از این ترانه بدون مجوز اسفاده نشود

...........................................................


ایندفه جای دسته گل،     یه تیغ جراحی بیار.

سینه‌مو بشکاف و سپس،   تیغو تو قلب من بکار

..........................

قلب روباتی‌ام می‌خواد  قالب عشقو بشکنه

مدرکشو رو بکنه  یه کم برات جون بکنه

..........................

رگامو از ریشه بزن  قلبمو بردار و برو

همینو می‌خوای که دیگه  تنها نمی‌ذاره تو رو

..........................

من از خودم خسته شدم. از اینکه ثابت بکنم:

همیشه در قلب منی  چشمامو قابت بکنم

..........................

از اینکه تا جون می‌گیرم، جون به لبم می‌کنی و

سپس با هرم نفسات پر از تبم می‌کنی و،

..........................

سپس با هر بهانه‌ای  قلبمو آتیش می‌زنی

هرچی دلت می‌خواد می‌گی به راحتی نیش می‌زنی

..........................

فکر می‌کنی دوسم داری انگاری اسباب‌بازیتم

انگاری بچه‌ای و من، ملعبه‌ی لج‌بازیتم

..........................

انگاری... ای خدا... بسه ، روانی‌ام کردی عزیز

بد می‌کنی و بعدشم  می‌گی که نامردی عزیز

..........................

بسه دیگه خسته شدم  من دیگه طاقت ندارم

که هم برات جون بدم و  هم رو دلم پا بذارم

..........................

درسته. این دسته گل‌و تنها خودم آب دادم‌و

به خاطر سادگیام به پای تو افتادم و،

..........................

 اما تو ایندفه بیا  یه تیغ جراحی بیار

قلبمو از ریشه بکن به جاش یه دسته گل بذار