یک شعر ترکی - آذربایجانی

این شعر ترکی رو وقتی دبیرستان بودم گفته ام. اردیبهست ماه بود و روز و شب  همه اردیبهشت آن سال، باران می بارید در زادگاهم کاغذکنان . هوا مثل من بود:

دولوب گلدی قارا بولوت 

                           سئندی  سینیق بوداغیما

سیزگئن سیزگین الندئردی 

                          یاغیش، یانئق دوداغیما

               سئوگئیه آغلادی بولوت

              سئینه می داغلادی بولوت