از راست به چپ:

آقای علمایی- من - اون کله هم مال آقای مالکی ست. بعد دکتر مجتهد زاده عزیز - بعد یاسر عظیمی خونگرم و...  و اسم اون سه نفر سمت چپی رو هم نمیدونم. بگید اضافه کنم لطفا