هذیان

بی‌تو پرندگان

آواز نمی‌خوانند

غنچه‌ها

گل نمی‌شوند

طول جغرافیا 

به هیچ عرضی نمی‌رسد

نصف‌النهار

از مدار خارج می‌شود

زمین

راه منظومه شمسی را گم می‌کند


من

خودم را...


و هرچه می گویم اینها هذیان نیست

هیچکس باور نمی‌کند.


بی‌تو

آدم هزاربار هم در خودش ضرب بشود

برمی‌گردد به همان نقطه‌ای 

که نبود.


#علی_گل_گلاب 


@aminghalam

/ 0 نظر / 38 بازدید