ورزشکارترین قلب جهان

روزی هزار استکان اضطراب...
انتظار پشت انتظار...
دلم بگیرد راهش را و برود
به جاده ای که بن بست است
راه به راه عکس بگیرم با سایه ای که هیچوقت رهایم نمیکند
بی احتیاط ازچراغهای قرمز
نور بگیرم
رگ به رگ بشوم
تا از تو سر در بیاورم
هیچ رگی نخواهد گرفت

قلبم
ورزشکارترین قلب جهان
خواهد بود
اگر
به خاطر تو بتپد#علی_گل_گلاب
12 آبان 1396

https://telegram.me/aminghalam

/ 0 نظر / 34 بازدید