نقطه‌ای که نبود

بی تو
پرندگان آواز نمی خوانند
غنچه ها گل نمی شوند
طول جغرافیا
به هیچ عرضی  نمی‌رسد
نصف‌النهار
از مدار خارج می‌شود
زمین
راه منظومه شمسی را گم می‌کند

من، خودم را...

و هرچه می گویم اینها هذیان نیست
هیچکس باور نمی‌کند.

بی تو
آدم هزاربار هم در خودش  ضرب بشود
بر می گردد به همان نقطه‌ای که نبود.

علی گل گلاب

/ 0 نظر / 51 بازدید