می ترسم فردا همه فرداها تمام شوند

تا فردا رفتم
               نبودی.


باز هم تا فردا می روم
                            اما می ترسم

 

فردا
       همه فرداها تمام شوند

/ 4 نظر / 23 بازدید
شهره حقدوست

این دو کار کوتاه هردو یک تم دارد.ترس شاعر از فردا و علنی کردن آن و ...