به مناسبت روز جهانی بوسه!!!!!!!!!!

یک- لبهای شوما

لبهای شما قند، شَکر، شیرینی
لبهای شما شهد، عسل؛ تضمینی
یک روز لبم لب از شما می گیرد
من خط و نشان نمی‌کشم.... می بینی

دو-  لبهای اونا:

جذابیتش شبیه شیرینی بود
بسیار شبیه آنچه می بینی بود
رفتیم سراغ شهد خوردن، دیدیم
لبهاش عسل بود ولی چینی بود...

/ 2 نظر / 3 بازدید
اسدی نیا

مثل همیشه زیبا و دلنشین

اسدی نیا

مثل همیشه زیبا و دلنشین