در به در

جهان به دنبال یک نفر تو

دربه‌در می‌گردد

کوچه به کوچه

خیابان به خیابان

جاده به جاده

شهر به شهر

 

 و دیگر گاو و گالیله فرق ندارند

 

و مهم نیست

این همه دوستت دارمها

 روی شاخ  کدام فلسفه‌

می چرخد.

 

 زمین نیز

 مدار به مدار

 دور آفتاب پرسه می زند

تا از تو سر در بیاورد

 

علی گل گلاب

/ 0 نظر / 35 بازدید