استاد مسلم تلگرام

استاد مسلم تلگرام 

استاد چموش و ظاهرا رام


یک گوشه نشسته است بی حرف

می گیرد از این وآن کمی وام


یک ایده یکی که می پراند

هر چند که بوده کاملا خام،


استاد سریع می زند سیخ 

آن ایده خام را سرانجام


یک ماله به روی آن کشیده

زیرش زده مهر خویش با نام،


میخواند و سکه و کف و لایک

میگیرد و موقع اذان، شام،

یا بیت به بیت می رود تا..

تاشوش بگیرد از اثر، کام


البته قسم بد است اما

دیدم،به خدا، قسم به برجام

#علی_گل_گلاب 


#روز_قلم_مبارک

@aminghalam

/ 0 نظر / 53 بازدید