غــــــــــــزل

شعــر، یعنـی:... دل خـوش سیـری چنـــــد

گِرَمــــی، حسمــــــو می گیــــری چنـــــــد

 

ادبیـــــــاتِ شلـــــــــــم شـــــــــوربــایــــی

اکسِ‌ احسـاس و شب و  تنــــــهایـــــــــی

 

ادبیــــــــــات، شلــــــم شـــــوربــــــا نیست

گــلِ پـــــژمــــرده ی ایـن ویــــــــــــــرانیسـت

 

مثــل این است -ببخشیــــــد - غــــــــــــزل

توی یک جمـلـــه: عروســـــــی‌ست کچـــل

 

/ 9 نظر / 3 بازدید
MONA

سروده زیبایی است؛ اما از این به بعد خودتون مجبور به سرودن نکنید... از دیدگاه من «گرمی حسمو می گیری چند» زیباترین بند است...

......

مثل همیشه

......

مثل همیشه

فاطمه

عالی بود :)

بی نام

به رفتن تو سفر نه ، فرار می گویند به این طریقه ی بازی قمار می گویند به یک نفر که شبیه تو دلربا باشد هنوز مثل گذشته نگار می گویند اگر چه در پی آهو دویده ام چون شیر به من اهالی جنگل شکار می گویند مرا مقایسه با تو بگو کسی نکند کنار گل مگر از حسن ِ خار می گویند؟ تو رفته ای و نشستم کنار این همدم به این رفیق قدیمی سه تار می گویند

بی نام

به رفتن تو سفر نه ، فرار می گویند به این طریقه ی بازی قمار می گویند به یک نفر که شبیه تو دلربا باشد هنوز مثل گذشته نگار می گویند اگر چه در پی آهو دویده ام چون شیر به من اهالی جنگل شکار می گویند مرا مقایسه با تو بگو کسی نکند کنار گل مگر از حسن ِ خار می گویند؟ تو رفته ای و نشستم کنار این همدم به این رفیق قدیمی سه تار می گویند

بی نام

به رفتن تو سفر نه ، فرار می گویند به این طریقه ی بازی قمار می گویند به یک نفر که شبیه تو دلربا باشد هنوز مثل گذشته نگار می گویند اگر چه در پی آهو دویده ام چون شیر به من اهالی جنگل شکار می گویند مرا مقایسه با تو بگو کسی نکند کنار گل مگر از حسن ِ خار می گویند؟ تو رفته ای و نشستم کنار این همدم به این رفیق قدیمی سه تار می گویند

بی نام

آن سوی همه ی دلــــــــــــتنگی ها . . . خــــُـــــدایی هست . . . که داشتنش . . . جبــــــــــــــران همــــــــــه ی نداشتن هاست . . این هم برای دل که شده چوپان دروغگو .... چوپان دلم . . . هر شب . . . دروغ می گوید . . . که تو می آیی . . .

بی نام

آن سوی همه ی دلــــــــــــتنگی ها . . . خــــُـــــدایی هست . . . که داشتنش . . . جبــــــــــــــران همــــــــــه ی نداشتن هاست . . این هم برای دل که شده چوپان دروغگو .... چوپان دلم . . . هر شب . . . دروغ می گوید . . . که تو می آیی . . .