# علی_گل_گلاب

هذیان

بی‌تو پرندگان آواز نمی‌خوانند غنچه‌ها گل نمی‌شوند طول جغرافیا  به هیچ عرضی نمی‌رسد نصف‌النهار از مدار خارج می‌شود زمین راه منظومه شمسی را گم می‌کند من خودم را... و هرچه می گویم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

دم به قدم تا تو

اگر می‌خواهی انگشت بر نقطه‌ضعف‌هایم بگذاری  بر دلم بگذار.    یک عمر  مدار به مدار  طول جغرافیا را  به عرض رسانده‌ام،   تا فرق سر،چشم پوشیده‌ام از دره هایی که دهانشان   همیشه باز است وهمه آبهای زمین را بلعیده اند وهمیشه گرسنه...، گذشته‌ام،   در جاده‌هایی که دور از انتظار و غیرمجاز پیچ می‌خورند و مست می‌کنند خودم را قدم به قدم تا تو گم کرده‌ام.   حالا یک نفر تو لنگه به لنگه طوفان به پا میکند می خندد و روی مدارهای زمین تار می زند   دلت را  به دریا نزن دریا  دلش را در موج شسته است مثل خونی که اکسیژنش را در مغز  خالی کرده باشد،  رگ به رگ می شوم.   خوابش نمی برد  آفتابی که  بر لب بام است   #علی_گل_گلاب @aminghalam   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید