# غزل

دل دارم و می‌فروشمش مفت...

 می‌خورد تلو تلو...،                        و می‌رفت تا اینکه گرفت مثل خر، خفت.   ***   یک زن که لباس پهن می‌کرد، انگار حواس پهن می‌کرد.   در بالکن ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 28 بازدید